Heb jij al kennisgemaakt met Bakkerspedia?

Bakkerspedia is de eigentijdse, interactieve databank van de bakkerij waar kennis kan worden gehaald, gebracht, gedeeld en ontwikkeld. Het online platform bevat inmiddels ruim 400 kennisartikelen die leesbaar, begrijpelijk en actueel zijn. Met deze kennisbank blijft kennis uit de theorie en de praktijk behouden voor de bakkerijbranche.

In 2015 is tijdens het themaprogramma ‘Kennis is toekomst’ van de NBOV geconcludeerd dat er geen manier was om de huidige vakkennis in de sector te waarborgen. Een praktisch middel om de kennis uit de dagelijkse praktijk door te geven aan volgende generaties vakgenoten ontbrak. Met Bakkerspedia kan deze kennis vanaf nu met elkaar worden gedeeld.

Lancering Bakkerspedia
Op 28 maart jongstleden is Bakkerspedia geïntroduceerd aan de branche door de NBA en de NBOV. Bij deze lancering stonden er iets meer dan 350 kennisartikelen online, maar deze hoeveelheid groeit wekelijks. Datzelfde geldt voor het aantal gebruikers. De dag na de presentatie waren er 116 gebruikers actief. Inmiddels is dat aantal opgelopen naar 249 gebruikers. Bakkerspedia wordt het meest gebruikt door ondernemers, werknemers en hobby-bakkers.

Behoud van kennisontwikkeling
De kennisbank levert een bijdrage aan het behoud en de kennisontwikkeling van vaktechniek. Dit gebeurt door het verzamelen van kennis uit theorie én praktijk en dat samen te vatten in kennisartikelen. Deze artikelen bevatten tussen de 50 en 200 woorden en geven antwoord op een kennisvraag, bijvoorbeeld: ‘Hoe kan ik zanddeeg het beste bewaren?’ en ‘Wat zijn de kenmerken van een goede desem?’.

Registratie
Om de kennisartikelen te kunnen raadplegen, moeten gebruikers eerst een account aanmaken en vervolgens inloggen. Iedereen kan zo’n gratis account aanmaken. Het account is nodig om te kunnen communiceren met de kennisbeheerders van Bakkerspedia, maar ook om een lijstje favoriete artikelen bij te kunnen houden of een abonnement te nemen op een bepaald artikel. Op het moment dat er dan een wijziging in het artikel plaatsvindt, ontvangt de gebruiker hiervan een melding.

Feedback
Bakkerspedia is in ontwikkeling en de bedoeling is dat het aantal artikelen flink gaat groeien. Dit kan alleen als gebruikers meedenken en feedback geven op bestaande artikelen of een verzoek indienen voor een nieuw artikel. Gebruikers die informatie missen in de databank worden uitgenodigd dit kenbaar te maken, zodat de kennisbeheerders hierover nieuwe artikelen kunnen schrijven.

Kennismanagers
Bakkerspedia is op zoek naar kennismanagers, die kunnen worden benaderd voor input voor nieuwe artikelen of ter verbetering van de kwaliteit van de bestaande kennisartikelen. Meer informatie hierover kan worden ingewonnen bij Carla Zwierstra: Carla.Zwierstra@nba-opleiding.nl.

De digitale databank is toegankelijk voor alle branchegenoten en wordt mede mogelijk gemaakt door het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf. Bakkerspedia is te raadplegen via www.bakkerspedia.nl.

Meer nieuws

Stuur jouw vraag in voor Bakkerspedia

Vakkennis is in de bakkerijbranche enorm belangrijk. Om te voorkomen dat deze kennis verdwijnt, is de databank Bakkerspedia in het leven geroepen. Hierin staan kennisartikelen die door tekstschrijvers zijn geschreven. Zij worden hierbij ondersteund door vakmensen met kennis van de bakkerij. Inspiratie Inmiddels zijn er al honderden artikelen geschreven, maa...

Nauwe samenwerking maakt NBC EN NBA slagvaardiger voor de branche 

WAGENINGEN, 15 Januari 2020 – Het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC) en de Nationale Bakkerij Academie (NBA) gaan intensiever samenwerken. Door het samenvoegen van expertises én een efficiëntere inzet van middelen willen zij beide organisaties slagvaardiger maken en zo de bakkerijbranche naar een hoger niveau br...

Volg NBA op Facebook

customer service