Berichtgeving over het coronavirus en online trainingen

Vanwege de coronacrisis verzorgen wij momenteel helaas geen trainingen op locatie, maar je kunt wel nieuwe online trainingen bij ons volgen. Interesse? Kijk dan hier: https://www.nationalebakkerijacademie.nl/opleidingen/online-sessies-ervaren-leren-en-vragen-442/

Namens de NBA willen we iedereen veel gezondheid en succes wensen.

Nieuws en achtergronden


Nauwe samenwerking maakt NBC EN NBA slagvaardiger voor de branche 
 
WAGENINGEN, 15 Januari 2020 – Het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC) en de Nationale Bakkerij Academie (NBA) gaan intensiever samenwerken. Door het samenvoegen van expertises én een efficiëntere inzet van middelen willen zij beide organisaties slagvaardiger maken en zo de bakkerijbranche naar een hoger niveau brengen. Gistermiddag tekenden de directeuren van beide organisaties, Mirjam Kortekaas (NBC) en Carla Zwierstra (NBA) een overeenkomst om de samenwerking te bekrachtigen. Ook vertegenwoordigers van de brancheverenigingen NVB en NBOV én de werknemersorganisaties FNV en CNV steunen dit initiatief en zetten hun handtekening onder deze samenwerkingsovereenkomst.   
 
One-stop shop voor de branche De samenwerking tussen NBA en NBC is er op gericht om vanuit een gezamenlijk (meerjaren)plan activiteiten op te zetten, met als doel de bakkerijbranche naar een hoger niveau te brengen. Dit doen ze door het verbeteren van:  - Het kennisniveau van de bakkerij en medewerkers (door training, opleiding en onderzoek) - De doorstroom en vitaliteit van medewerkers - Het imago van de sector  
Over de concrete aanpak zegt Mirjam Kortekaas: “We gaan vooral activiteiten beter op elkaar laten aansluiten, zowel op thema’s als ook timings. Activiteiten die we nu doen vanuit subsidie door het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf, zoals kennisartikelen, workshops en trainingen, liggen vaak in elkaars verlengde, zonder dat we de samenwerking opzochten. Dat we onze activiteiten bundelen is een logische stap, aangezien we in dezelfde markt opereren en onze mensen bij dezelfde ondernemers komen. Zo krijgt de ondernemer het beste van twee werelden. Andersom kunnen wij bakkers beter bedienen en doorverwijzen naar de juiste dienst of training. We bieden de bakker eigenlijk een one-stop shop. Daarnaast maken we meer gebruik van elkaar faciliteiten en middelen, zodat we (kosten)efficiënter kunnen werken.”  
 
Carla Zwierstra ziet voor de toekomst meer mogelijkheden: “Samen kunnen we effectiever trends en ontwikkelingen in de markt signaleren en daarop nieuwe producten en/of diensten ontwikkelen.”  
 
De samenwerkingsovereenkomst geldt voor onbepaalde tijd. Per jaar worden gezamenlijk de thema’s, activiteiten en projecten bepaald.  
 
Logische stap Met gepaste trots zegt Zwierstra: “We hadden elkaar heel snel gevonden. Voor ons allebei was het een logische stap. Tenslotte streef je beiden hetzelfde doel na, namelijk de branche sterker maken.” Kortekaas vult aan: “Al in de voorbesprekingen zochten medewerkers elkaar op om gezamenlijk activiteiten te ontwikkelen.”  
 
 

Carla Zwierstra: “Mooie plannen voor 2020”

Nog maar een paar weken en dan begint het nieuwe jaar. Nu eerst nog de laatste trainingen van dit jaar organiseren, projecten afronden en zorgen dat alle rapportages van 2019 helemaal op orde zijn. Maar tegelijkertijd borrelen er al mooie, nieuwe ideeën voor volgend jaar op. Een nieuw jaar betekent onder andere afscheid nemen van trainingen di...

Je bent bij 1 van 17 >
customer service