Ambacht

Assessorentraining voor niet praktijkbegeleiders

Startdatum in overleg | ROC

Beoordeling van praktijkexamens vraagt naast kennis van beoordelen, een objectieve blik, een juiste communicatie en een goed gebruik van beoordelingsinstrumenten. Natuurlijk blijft beoordelen mensenwerk maar in het belang van de deelnemers, de school en het bedrijfsleven is de borging van een objectieve beoordeling van praktijkexamens belangrijk. De assessorentraining voor niet praktijkbegeleiders is hiervoor speciaal ontwikkeld.

Werkwijze
De assessorentraining voor deelnemers uit bakkerijen die geen praktijkbegeleider zijn vraagt naast de reguliere training de toevoeging van een aantal extra onderwerpen. Deze onderwerpen worden geacht bij praktijkbegeleiders bekend te zijn zowel uit hun dagelijks werk als uit de gevolgde training voor praktijkbegeleider. ( Erkende praktijkbegeleiders hebben hier onder andere een training voor gevolgd van 4 dagdelen en een examen).

De training is een combinatie van een online leeromgeving met theorie, opdrachten, oefeningen, foto’s en filmpjes daarnaast zijn er vier dagdelen training.  

Inhoud
In zowel de online leeromgeving en de vier dagdelen training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Bakkerij onderwijs: opzet/niveaus;

 • Verwachtingen: leerlingen zijn aankomend vakman op bepaald niveau – wat kun je wel niet van hen verwachten?

 • Type leerlingen MBO;

 • Examensystematiek; examenvormen; inhoud;

 • Observeren;

 • Communicatie;

 • Instrumenten ( Servicedocument Examenwerk) om waarneming te noteren;

 • Gebruik documenten;

 • Formuleren en rapporteren;

 • Verschil tussen begeleiden en beoordelen;

 • Beoordelen;

 • Bewustwording;

 • Rollen tijdens afname praktijkexamens;

 • Evaluatie met deelnemer;

 • Praktische zaken.

Doelgroep
Aankomend assessoren uit het bedrijfsleven die nog geen praktijkbegeleider zijn.

Uitvoering
Wij voeren de training uit op de ROC ’s. 

Kosten
Op deze training zit een 100% subsidie van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf. Na aftrek van de subsidie Sociaal Fonds Bakkersbedrijf ontvangt het bedrijf waar de deelnemer werkt alleen een BTW factuur van €81,90

Duur
De training bestaat uit vier dagdelen en een online leeromgeving. 

Startdatum
De startdatum van de training is in overleg met het ROC.

Certificaat
Aan het eind van de training ontvangt iedere deelnemer een door de branche erkend NBA certificaat.

Vragen
Voor vragen over deze training kun je contact opnemen met één van onze accountmanagers:

André Wijnhorst a.wijnhorst@nba-opleiding.nl of 06-50 898 946
Jasper van Dongeren j.van.dongeren@nba-opleiding.nl of 06-50 580 453

Assessorentraining voor niet praktijkbegeleiders


Voor Ambachtelijke bakkers

Startdatum in overleg


ROC

Alleen een BTW factuur van
€ 81,90

Misschien ook interessant voor jou:

Ambacht, Industrie

Praktijkbegeleider

Voor data klik door naar informatie

Wil je werken aan de toekomst van het bakkersvak? Wil je dat doen door leerlingen op te leiden?

Industrie, Ambacht

Kwaliteitsmanagement

Startdatum in overleg

De training kwaliteitsmanagement helpt je bij het structureren van het proces dat voorafgaat aan het eindproduct.

Verkoop, Industrie, Ambacht

Leidinggeven op de werkvloer

10 maart 2021

Is leidinggeven in jullie bedrijf ook zo belangrijk? Wil jij je medewerkers inspireren en motiveren?

< Je bent bij 1 van >

Incompany en maatwerk

Zijn er binnen jouw organisatie
meerdere medewerkers met
ongeveer dezelfde leervraag? Een
incompany groepstraining is de
ideale optie.

customer service