Ambacht

Bewust calculeren en margerijk verkopen

Startdatum najaar 2020

Doel

Inzicht verkrijgen in de verschillende methodieken om kostprijzen te berekenen. Hoe ga je om met grondstofprijsverhogingen en andere wijzigingen in kosten, (arbeidskosten, doorbelastingen verpakking, energie). Hoe bereken je dit door in de kostprijs. Welke keuzes maak je daarin en welk effect hebben deze op de bruto winstmarge? Hoe ga je om met prijsstijgingen van producten richting je klanten. Welke manieren zijn er om verkoopprijzen te bepalen en hoe kun je die inzetten? Hoe zet je de fans van jouw bedrijf in om prijzen goed te laten landen bij bestaande klanten en zelfs meer nieuwe klanten te werven.

Inhoud

      Dagdeel 1:

 • Het nut van calculeren;

 • Welke methodieken en welke systemen zijn er;

 • Uitleg en toepassing van de Pareto analyse (80/20);

 • Waar moet ik beginnen;

 • Aan de slag-  deelnemers krijgen een opdracht mee om aan de slag te gaan met calculeren.

  Dagdeel 2:                                                       

 • Nabespreken opdracht calculeren;

 • Psychologische prijzen;

 • Prijselasticiteit;

 • Focus;

 • Methodes van prijzen en aanbiedingen, hoe maak ik meer omzet door het inzetten van slimme ‘(combi)deals’, de beschikbaarheid van de juiste artikelen op de juiste tijd’ (assortimentsmanagement!);

 • Een challange opzetten

  Dagdeel 3:

 • Bespreken challenge;

 • Uitwisselen ervaringen;

 • Verbeterpunten en tips;

 • Hoe nu verder

Duur
3 dagdelen.

Doelgroep 
Ondernemers ambachtelijke bakkerij.

Kosten
Op deze training zit een subsidie van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf. De training kost € 642,- per deelnemer, na aftrek van de subsidie Sociaal Fonds Bakkersbedrijf is deze € 353,10 per deelnemer, excl. BTW.

Locatie
Nieuwegein

Data
Najaar 2020, data volgen

Tijdstip: 13:00 – 16:30 uur

Locatie: Nieuwegein
 
Certificaat
Aan het eind van de training ontvangt iedere deelnemer een door de branche erkend NBA certificaat.

Vragen
Voor vragen over deze training kunt u contact opnemen met één van onze accountmanagers:
André Wijnhorst a.wijnhorst@nba-opleiding.nl of 06-50 898 946
Jasper van Dongeren j.van.dongeren@nba-opleiding.nl of 06-50 580 453

Bewust calculeren en margerijk verkopen


Voor Ambachtelijke bakkers
3 dagdelen
Startdatum najaar 2020
€ 353,10 per deelnemer, excl. BTW

Misschien ook interessant voor jou:

Ambacht, Industrie

Praktijkbegeleider

Voor data klik door naar informatie

Wil je werken aan de toekomst van het bakkersvak? Wil je dat doen door leerlingen op te leiden?

Industrie, Ambacht

Kwaliteitsmanagement

Startdatum in overleg

De training kwaliteitsmanagement helpt je bij het structureren van het proces dat voorafgaat aan het eindproduct.

Verkoop, Industrie, Ambacht

Leidinggeven op de werkvloer

9 september 2020

Is leidinggeven in jullie bedrijf ook zo belangrijk? Wil je medewerkers inspireren en motiveren?

< Je bent bij 1 van >

Incompany en maatwerk

Zijn er binnen jouw organisatie
meerdere medewerkers met
ongeveer dezelfde leervraag? Een
incompany groepstraining is de
ideale optie.

customer service