Verkoop, Ambacht, Industrie

Communicatie in het team

Startdatum in overleg

Hoe werk je effectief samen in het team? Hoe communiceer je met elkaar? Spreken jullie elkaar aan op afspraken die gemaakt zijn. Hoe geef je elkaar feedback? Begrijp je wat die ene collega bedoelt, of luister je vooral naar hoe hij of zij het zegt. Wanneer je met het team beter wilt communiceren en daardoor beter samenwerken dan is de training “Communicatie in het team” een stap in de goede richting.

Inhoud
In de training “Communicatie in het team” leer je hoe je effectief kunt communiceren met collega’s. Je maakt kennis met de verschillende gesprekstechnieken en het effect van jouw stijl van communiceren op je collega met wie je samenwerkt.

Je leert hoe je invloed kunt uitoefenen op het effect van je communicatie, evenals hoe je feedback kunt geven en ontvangen. Je leert met gebruik van voorbeelden uit jullie eigen praktijk hoe je beter met weerstand en mogelijke conflicten om kunt gaan. De training is zeer praktijkgericht en de trainingsbijeenkomsten zijn interactief. Je leert niet alleen van de trainer en door veel te oefenen, maar je leert ook over en van elkaar.

Werkwijze
De training “Communicatie in het team” bestaat uit vier inspirerende trainingsbijeenkomsten. Tijdens de training wordt gewerkt met het DISC model. Door het gebruik van het DISC instrument ben je in staat om jezelf, collega's, en klanten beter te begrijpen. Hierdoor kun je beter aansluiten op elkaars persoonlijke behoeften, het vertrouwen onderling vergroten en het verminderen of voorkomen van conflicten.

Bij een van de bijeenkomsten is een acteur aanwezig om niet alleen met elkaar, maar ook met een ‘vreemde’ te oefenen en te onderzoeken of je op zo’n manier kunt communiceren dat de ander je begrijpt én dat de samenwerkingsrelatie goed blijft. Je kunt direct na afloop van de training in de praktijk aan de slag met de kennis en vaardigheden die je hebt opgedaan.

Doelgroep
Teams in de ambachtelijke en industriële bakkerij.

Duur
De training bestaat uit vier dagdelen.

Kosten
Op deze training zit een subsidie van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf.

Incompany
De training kost € 5.850,- per groep, na aftrek van de subsidie Sociaal Fonds Bakkersbedrijf betaal je € 3.217,50 per groep, excl. BTW.

Startdatum
De startdatum van bedrijfsgroepen is in overleg met het bedrijf.

Certificaat
Aan het eind van de training ontvangt iedere deelnemer een door de branche erkend NBA certificaat.

Vragen
Voor vragen over deze training kun je contact opnemen met één van onze accountmanagers:
André Wijnhorst a.wijnhorst@nba-opleiding.nl of 06-50 898 946
Jasper van Dongeren j.van.dongeren@nba-opleiding.nl of 06-50 580 453

Communicatie in het team


Voor Verkoopmedewerkers, Ambachtelijke bakkers, Industriële bakkers
4 dagdelen
Startdatum in overleg
€ 3.217,50 per groep

Misschien ook interessant voor jou:

Verkoop

Actief Verkopen

Startdatum in overleg

Wil jij je verkoopteam inspireren en beter inzetten? Wil je meer rendement?

Ambacht, Industrie

Praktijkbegeleider

Startdatum:
15 oktober 2019

Wil je werken aan de toekomst van het bakkersvak? Wil je dat doen door leerlingen op te leiden?

Industrie, Ambacht

Kwaliteitsmanagement

Startdatum in overleg

De training kwaliteitsmanagement helpt je bij het structureren van het proces dat voorafgaat aan het eindproduct.

< Je bent bij 1 van >

Incompany en maatwerk

Zijn er binnen jouw organisatie
meerdere medewerkers met
ongeveer dezelfde leervraag? Een
incompany groepstraining is de
ideale optie.

customer service