Verkoop, Ambacht, Industrie

Leidinggeven Verdieping

Incompany of open inschrijving

Wat voor leidinggevende ben jij? Bereik jij, samen met je team, de doelen die gesteld zijn? Op welke wijze wil je medewerkers motiveren en stimuleren?

Inhoud
In de training Leidinggeven - verdieping leer je hoe je medewerkers op een positieve wijze kunt motiveren en stimuleren. Natuurlijk wil je graag de gestelde doelen behalen, maar dat kun je niet alleen. Samen met de andere medewerkers ga je daarmee aan de slag. Jouw rol als leidinggevende is hierbij van groot belang. Hoe je medewerkers coacht en hen zo een stap verder brengt binnen hun taken en verantwoordelijkheden, leer je in deze training. De training is praktijkgericht en de trainingsbijeenkomsten vragen een actieve deelname. Je leert niet alleen van de trainer en door veel te oefenen, maar je leert ook van elkaar.

Werkwijze
De training Leidinggeven- verdieping bestaat uit vier inspirerende trainingsbijeenkomsten. Bij een van de bijeenkomsten is een acteur aanwezig om niet alleen met elkaar, maar ook met een ‘vreemde’ het coachend leidinggeven te oefenen. Je kunt direct na afloop van de training in de praktijk aan de slag met de kennis en vaardigheden die je hebt opgedaan. 

Doelgroep
Iedereen in de bakkerij die leiding geeft en de training ‘Leidinggeven op de werkvloer’ of een vergelijkbare training heeft gevolgd (Industrie, Ambacht en Verkoop).

Duur
De training bestaat uit vier dagdelen.

Kosten
Op deze training zit een subsidie van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf.

Incompany
De training kost € 5.850,- per groep, na aftrek van de subsidie Sociaal Fonds Bakkersbedrijf betaalt u € 3.217,50 per groep, excl. BTW.

Open inschrijving
De training kost € 830,- per deelnemer, na aftrek van de subsidie Sociaal Fonds Bakkersbedrijf is deze € 456,50 per deelnemer, excl. BTW.

Startdatum
De startdatum van bedrijfsgroepen is in overleg met het bedrijf.

Open inschrijving (4 dagdelen) :

Certificaat
Aan het eind van de training ontvangt iedere deelnemer een door de branche erkend NBA certificaat.

Vragen
Voor vragen over deze training kun je contact opnemen met één van onze accountmanagers:

André Wijnhorst a.wijnhorst@nba-opleiding.nl of 06-50 898 946
Jasper van Dongeren j.van.dongeren@nba-opleiding.nl of 06-50 580 453

Leidinggeven Verdieping


Voor Verkoopmedewerkers, Ambachtelijke bakkers, Industriële bakkers
4 dagdelen + online leeromgevingIncompany of open inschrijving

€ 456,50 pp open inschrijving
€ 3.218,- (groep)

Misschien ook interessant voor jou:

Verkoop

Actief Verkopen

Startdatum in overleg

Wil jij je verkoopteam inspireren en beter inzetten? Wil je meer rendement?

Ambacht, Industrie

Praktijkbegeleider

Startdatum:
15 oktober 2019

Wil je werken aan de toekomst van het bakkersvak? Wil je dat doen door leerlingen op te leiden?

Industrie, Ambacht

Kwaliteitsmanagement

Startdatum in overleg

De training kwaliteitsmanagement helpt je bij het structureren van het proces dat voorafgaat aan het eindproduct.

< Je bent bij 1 van >

Incompany en maatwerk

Zijn er binnen jouw organisatie
meerdere medewerkers met
ongeveer dezelfde leervraag? Een
incompany groepstraining is de
ideale optie.

customer service