Industrie

Preventie psychosociale arbeidsbelasting

Een van de belangrijkste mogelijkheden voor leidinggevenden voor het creëren van een respectvolle cultuur in het bedrijf is het alert zijn op signalen die kunnen verwijzen naar conflicten over ongewenst gedrag. En daarnaast het bespreken van de situatie met directie en betrokkenen.

Doel
Leidinggevenden handvatten geven over hoe ze ongewenste omgangsvormen kunnen herkennen, wat ze kunnen doen om medewerkers hier zo goed mogelijk tegen te beschermen en welk beleid van de eigen organisatie ze hierbij kunnen gebruiken.

Beoogde opbrengst

 • Inzicht in soorten ongewenste omgangsvormen.
 • Praktische handvatten hoe ongewenste omgangsvormen kunnen worden voorkomen.
 • Inzicht naar mate en soorten ongewenste omgangsvormen in de eigen afdeling of het eigen bedrijf.
 • Praktische handvatten hoe om te gaan met medewerkers die te maken hebben met ongewenste omgangsvormen.

Doelgroep
Leidinggevenden.

De trainer werkt op basis van de normen die de overheid stelt ten aanzien van het te voeren beleid op het gebied van PSA.

Inhoud

Ochtend:

 • Opening, doel programma en kennismaking;
 • Inzicht in seksuele intimidatie;
 • Inzicht in pesten;
 • Inzicht in discriminatie;
 • Voorkomen en aanpakken ongewenste omgangsvormen (opdracht);
 • Eventueel bijdrage van eigen vertrouwenspersoon.

Middag:

 • Het middagprogramma staat in het teken van het voeren van gesprekken met melders, slachtoffers en veroorzakers van ongewenste omgangsvormen.
 • Gesprekken worden gevoerd met behulp van een acteur. (regiemodel)
 • Het doel is vooral om van praktische voorbeelden te leren.
 • Zo nodig worden tips over gespreksvoering gegeven.

Duur
1 dag met een groep van maximaal 12 deelnemers.

Kosten per groep
Op deze workshop zit een subsidie van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf.
De workshop kost € 2.920, excl. BTW. Na aftrek van de subsidie betaalt u per groep € 1.606,- ex BTW.

Certificaat
Aan het eind van de training ontvangt iedere deelnemer een door de branche erkend NBA certificaat.

Vragen
Voor vragen over deze training kun je contact opnemen met één van onze accountmanagers:

André Wijnhorst a.wijnhorst@nba-opleiding.nl of 06-50 898 946
Jasper van Dongeren j.van.dongeren@nba-opleiding.nl of 06-50 580 453

Preventie psychosociale arbeidsbelasting


Voor Industriële bakkers
1 dag

Startdatum in overleg€ 1.606,- ex BTW

Misschien ook interessant voor jou:

Ambacht, Industrie

Praktijkbegeleider

Voor data klik door naar informatie

Wil je werken aan de toekomst van het bakkersvak? Wil je dat doen door leerlingen op te leiden?

Industrie, Ambacht

Kwaliteitsmanagement

Startdatum in overleg

De training kwaliteitsmanagement helpt je bij het structureren van het proces dat voorafgaat aan het eindproduct.

Verkoop, Industrie, Ambacht

Leidinggeven op de werkvloer

9 september 2020

Is leidinggeven in jullie bedrijf ook zo belangrijk? Wil je medewerkers inspireren en motiveren?

< Je bent bij 1 van >

Incompany en maatwerk

Zijn er binnen jouw organisatie
meerdere medewerkers met
ongeveer dezelfde leervraag? Een
incompany groepstraining is de
ideale optie.

customer service