Industrie

RI&E

16 november 2020 | Open inschrijving & incompany

In 2020 is de branche-RI&E voor de industriële bakkerijbedrijven herzien. Dit instrument helpt bedrijven bij het in beeld brengen of Arborisico’s voldoende beheerst zijn. Concreet wordt bekeken of de maatregelen die in de Arbocatalogus zijn afgesproken ook in praktijk gebracht zijn.

Doel
Bedrijven ondersteunen met de RI&E en het Arbobeleid dat daar uit voortvloeit, gericht op daadwerkelijke verbeteringen op de werkplek en op veilig en gezond werken.


Regionale workshop

Inhoud
Een workshop op een middag of ochtend opgedeeld in twee delen. Beginnende gebruikers nemen deel aan beide delen. Ervaren gebruikers kiezen zelf of ze beide delen volgen of pas bij het tweede deel aansluiten. Deelnemers zorgen zelf voor een laptop of tablet waarmee ze de RI&E kunnen invullen.

Basis, 1 uur (minder ervaren deelnemers)

  • Uitleg over RI&E en Arbocatalogus: een snel overzicht wat de betekenis is van deze instrumenten en waarom ze bedrijven helpen om Arbo verder op orde te krijgen en te houden.
  • Uitleg/begeleiding bij het invullen van een RI&E in het AMS. Deelnemers een account laten aanmaken (liefst vooraf), uitleggen hoe je de knoppen bedient om een RI&E op te stellen in het AMS en hen concreet twee modules in laten vullen met bijbehorende ‘discussie’ over de vragen die je hebt bij het invullen.

Verdieping, 2,5 uur (alle deelnemers)

  • Korte toelichting op de ontwikkeling van de branche-RIE van 2017 naar versie 2020. Wat zijn de verschillen?
  • Scenario’s update RIE versie 2017 naar versie 2020:
    • Aanvullen met deel RI&E (de aangepaste modules)
    • Nieuwe RI&E
  • Themagewijze verdieping: met gebruikers in gesprek om tot verbetering te komen op een aantal specifieke thema’s (prioritaire risico’s). Wat zijn de knelpunten bij het streven naar verbetering en wat is een goede strategie om deze op te lossen. De combinatie van onze expertise en de praktijkervaring van de medecursisten zorgt voor nieuwe inzichten.

Duur
1 dagdeel.
Minimaal 8 deelnemers, maximaal 10 deelnemers.

Kosten
De workshop kost € 271,- per deelnemer, na aftrek van de subsidie Sociaal Fonds Bakkersbedrijf is dit € 149,05 per deelnemer, exclusief BTW.

Certificaat
Iedere deelnemer ontvangt een door de branche erkend NBA certificaat.

Datum en Locatie
Volgt.


Vragen
Voor vragen over deze workshop kan je contact opnemen met één van onze accountmanagers:
André Wijnhorst a.wijnhorst@nba-opleiding.nl of 06-50 898 946
Jasper van Dongeren j.van.dongeren@nba-opleiding.nl of 06-50 580 453


Incompany workshop

Doelgroep
De incompany workshop is gericht op bedrijven waar meerdere personen betrokken zijn/worden bij het invullen van de RI&E. Door deze workshop ontstaat inzicht in de keuzes die je kunt maken in de wijze waarop je de RI&E in het bedrijf organiseert. Gebruikers leren de knoppen te bedienen van het systeem en voor een aantal thema’s wordt geoefend met de wijze waarop je er inhoudelijk invulling aan geeft in de RI&E van het bedrijf.

Inhoud
Met het management en de uitvoerder/coördinator wordt bekeken welk RI&E-proces voor het bedrijf het beste past of het hoogste rendement kan opleveren. Hierbij is aan de orde hoe de taken binnen het bedrijf verdeeld worden, welke andere ‘kwaliteitszorg’ gedaan wordt en hoe Arbo daar bij aansluit, wat je zelf doet en waar je een externe deskundige voor inhuurt (gesprek van 1 uur).

Werken met de RI&E. Afhankelijk van de ervaring van de deelnemers wordt uitleg gegeven over de RI&E opzet en werking. Vooral wordt concreet geoefend met het bedienen van het AMS (inrichten organisatie, keuze modules, invullen van vragen, beheren van het plan van aanpak/acties). Als er ruimte voor is wordt met de prioritaire thema’s dieper in gegaan op de wijze waarop het bedrijf daar invulling aan geeft en wat daarbij de mogelijkheden en moeilijkheden zijn (2,5 uur).

Duur
1 dagdeel.

Kosten
De workshop kost € 1.420,- per groep, na aftrek van de subsidie Sociaal Fonds Bakkersbedrijf is dit € 781,- per groep, exclusief BTW.

Deelnemers zorgen zelf voor een laptop of tablet waarmee ze de RI&E kunnen invullen.

Certificaat
Iedere deelnemer ontvangt een door de branche erkend NBA certificaat.

Datum
Datum en tijdstip wordt in overleg met het bedrijf bepaald.

Vragen
Voor vragen over deze workshop kan je contact opnemen met één van onze accountmanagers:
André Wijnhorst a.wijnhorst@nba-opleiding.nl of 06-50 898 946
Jasper van Dongeren j.van.dongeren@nba-opleiding.nl of 06-50 580 453

RI&E


Voor Industriële bakkers
1 dagdeel
16 november 2020


Open inschrijving & incompany

€ 149,05 pp open inschrijving, € 781,- groep

Misschien ook interessant voor jou:

Ambacht, Industrie

Praktijkbegeleider

Voor data klik door naar informatie

Wil je werken aan de toekomst van het bakkersvak? Wil je dat doen door leerlingen op te leiden?

Industrie, Ambacht

Kwaliteitsmanagement

Startdatum in overleg

De training kwaliteitsmanagement helpt je bij het structureren van het proces dat voorafgaat aan het eindproduct.

Verkoop, Industrie, Ambacht

Leidinggeven op de werkvloer

10 maart 2021

Is leidinggeven in jullie bedrijf ook zo belangrijk? Wil jij je medewerkers inspireren en motiveren?

< Je bent bij 1 van >

Incompany en maatwerk

Zijn er binnen jouw organisatie
meerdere medewerkers met
ongeveer dezelfde leervraag? Een
incompany groepstraining is de
ideale optie.

customer service