Industrie, Ambacht

Training fysieke belasting (incompany)

Startdatum in overleg | incompany

In bakkerijen komt lichamelijk zwaar werk voor. Dagelijks tillen, duwen en trekken gaan in de loop van de tijd zwaar wegen. Dit kan leiden tot (rug)pijn en verzuim. Met de juiste technieken en maatregelen kan de fysieke belasting worden beperkt, zodat medewerkers in de bakkerij nu en in de toekomst zonder pijn kunnen blijven werken.
In de arbocatalogus voor industriële bakkerijen staat dat werkgevers verplicht zijn om hun werknemers een training aan te bieden op dit gebied.
Trainingen fysieke arbeid voor werknemers in ambachtelijke en industriële bedrijven worden, onder voorwaarden, vergoed door het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf.

Inhoud
Het vergroten van de bewustwording met betrekking tot fysieke belasting en motiveren tot gedragsverandering. Uiteindelijk doel is dat werknemers zelf verantwoordelijkheid nemen voor  gezond lichaamsgebruik.

Er zijn vier trainingen:

De medewerker leert in de basistraining hoe het bewegingsapparaat werkt en krijgt informatie over fysieke belasting. Verder leer je hoe je je lichaam op een gezonde manier gebruikt. En er wordt geoefend met verschillende werkhoudingen en technieken. Na dit algemene deel gaat de trainer naar de werkplek om daar praktijksituaties te oefenen.

De training voor leidinggevenden bestaat uit twee dagdelen en start met de basistraining zoals hiervoor beschreven. In het tweede dagdeel wordt aandacht besteed aan het signaleren van  onveilig lichaamsgebruik bij medewerkers en het aanleren van technieken om medewerkers te coachen en adequaat te handelen bij het signaleren van onveilig lichaamsgebruik.

In de vervolgtraining voor medewerkers en leidinggevenden wordt de kennis opgefrist en worden knelpunten behandeld.

Werkwijze
Elke training voor medewerkers bestaat uit een theoretisch deel en een praktijkdeel. Tijdens het praktijkdeel wordt in de echte werksituatie geoefend.
Training voor leidinggevenden worden aangevuld met het aanleren van vaardigheden om risicovol gedrag te signaleren en werknemers te motiveren.
Groepsgrootte is 8-12 deelnemers voor de basistraining en 6-8 deelnemers voor de training voor leidinggevenden.

Doelgroep
Alle werknemers die betrokken zijn bij het productieproces en/of werken in de winkel en hun leidinggevenden.

Trainingsduur
Basistraining - 3 uur waarvan 1 uur theorie en 2 uur praktijk
Leidinggevenden - 2 x 3 uur (basistraining en specifieke module leidinggevenden)
Vervolgtraining basis - 3 uur
Vervolg leidinggevenden - 3 uur

Financiering en kosten
De training wordt onder de volgende voorwaarden volledig vergoed door het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf:

  • Deelnemers zijn werkzaam bij een werkgever die afdraagt aan het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf. Deelnemers kunnen ook uitzendkrachten of payrollmedewerkers zijn.

  • De trainer of het trainingsinstituut heeft voorafgaand aan de training deze aangemeld bij het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf en is opgenomen in de lijst van geaccordeerde trainers.Voor de uitvoering hebben wij een lijst goedgekeurde trainers. U kunt ook zelf  een trainer aanmelden ter goedkeuring, http://www.veiligengezond.com//veilig-werken/training-fysieke-belasting

  • U ontvangt zelf geen rekening voor de trainingen.

  • Eventuele meerkosten in verband met no-show of omdat u aanvullende afspraken heeft gemaakt met de trainer worden door de aanbieder rechtstreeks bij u in rekening gebracht.

Week van de RI&E - 21 -25 september 2020

Onder de bakkerijen die zich vóór 25 september 2020 aanmelden voor de training fysieke belasting wordt een AED ter waarde van ruim €1000 verloot!

Kijk voor meer informatie op www.veiligengezond.nl/weekvanderie
 

Startdatum
De datum wordt in overleg met u bepaald.
U meldt uw werknemers aan via de Nationale Bakkerij Academie (NBA). info@nationalebakkerijacademie.nl of belt met 0317-471203

Meer informatie
Voor informatie over de training kunt u bellen met Carolien Verwaal:
0317-471223

Training fysieke belasting (incompany)


Voor Industriƫle bakkers, Ambachtelijke bakkers
vanaf 1 dagdeel
Startdatum in overleg


incompany

Misschien ook interessant voor jou:

Ambacht, Industrie

Praktijkbegeleider

Voor data klik door naar informatie

Wil je werken aan de toekomst van het bakkersvak? Wil je dat doen door leerlingen op te leiden?

Industrie, Ambacht

Kwaliteitsmanagement

Startdatum in overleg

De training kwaliteitsmanagement helpt je bij het structureren van het proces dat voorafgaat aan het eindproduct.

Verkoop, Industrie, Ambacht

Leidinggeven op de werkvloer

10 maart 2021

Is leidinggeven in jullie bedrijf ook zo belangrijk? Wil jij je medewerkers inspireren en motiveren?

< Je bent bij 1 van >

Incompany en maatwerk

Zijn er binnen jouw organisatie
meerdere medewerkers met
ongeveer dezelfde leervraag? Een
incompany groepstraining is de
ideale optie.

customer service