Verkoop, Ambacht, Industrie

Voedselveiligheid

Startdatum in overleg | Incompany

Volgens de wet moet er in iedere (banket) bakkerij een voedselveiligheidsplan aanwezig zijn. Hiervoor kun je gebruik maken van de Hygiënecode. Maar hoe voer je deze goed in? Hoe leg je het belang ervan uit aan jullie medewerkers? En hoe zorg je ervoor dat zij het voedselveiligheidsplan naleven? Zijn dit herkenbare vragen? Dan is de training Voedselveiligheid in de praktijk zeer geschikt voor jou en jullie medewerkers. Tijdens deze training leggen wij uit wat het belang van voedselveiligheid is en leren de medewerkers hoe de Hygiënecode optimaal toegepast kan worden binnen jullie bedrijf.

Inhoud
Alle relevante theoretische en praktische kennis over voedselveiligheid wordt in deze training behandeld. Deze training is maatwerk en wordt helemaal afgestemd op jullie specifieke situatie. Daarom wordt vooraf een inspectie van de verschillende werkplekken gedaan. Op basis van alle informatie behandelt een deskundige trainer van de NBA de verschillende onderdelen in jullie bedrijf.
Na de training is het jullie medewerkers helemaal duidelijk waarom voedselveiligheid zo belangrijk is en wat hun eigen rol is op dat gebied. Na deze training kan je dan het voedselveiligheidsplan voor jullie bedrijf optimaal naleven.

Werkwijze
Voor aanvang van de training bekijkt de trainer de bedrijfssituatie en haalt praktische voorbeelden uit jullie eigen praktijk naar voren. Dit kan zowel in de positieve als negatieve zin zijn.Tijdens deze training zullen er ondermeer diverse praktische proefjes plaatsvinden. Wij werken bewust met kleine groepen, zodat iedereen optimaal de aandacht krijgt. Op deze manier leren jullie medewerkers snel en bijzonder effectief op een juiste wijze met voedselveiligheid om te gaan.

Doelgroep
Jij als ondernemer en jullie medewerkers die belast zijn met de productie, schoonmaak en verkoop in jullie bedrijf.

Duur
De training bestaat uit 1 dagdeel.

Uitvoering
Wij voeren de training in jullie bedrijf uit.      

Studiemateriaal
Bij aanvang van de training krijgen de deelnemers een speciaal voor de training ontwikkeld naslagwerk met alle relevante theorie en werkwijzen.

Kosten
Op deze training zit een subsidie van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf.

Incompany
De training kost € 1.100,- per groep, na aftrek van de subsidie Sociaal Fonds Bakkersbedrijf betaalt u, € 605,- exclusief BTW.

Certificaat
Aan het eind van de training ontvangt iedere deelnemer een door de branche erkend NBA certificaat. 

Vragen

Voor vragen over deze training kun je contact opnemen met één van onze accountmanagers:

André Wijnhorst a.wijnhorst@nba-opleiding.nl of 06-50 898 946
Jasper van Dongeren j.van.dongeren@nba-opleiding.nl of 06-50 580 453

Voedselveiligheid


Voor Verkoopmedewerkers, Ambachtelijke bakkers, Industriële bakkers
1 dagdeel
Startdatum in overleg


Incompany

€ 605,- per groep

Misschien ook interessant voor jou:

Ambacht, Industrie

Praktijkbegeleider

Voor data klik door naar informatie

Wil je werken aan de toekomst van het bakkersvak? Wil je dat doen door leerlingen op te leiden?

Industrie, Ambacht

Kwaliteitsmanagement

Startdatum in overleg

De training kwaliteitsmanagement helpt je bij het structureren van het proces dat voorafgaat aan het eindproduct.

Verkoop, Industrie, Ambacht

Leidinggeven op de werkvloer

10 maart 2021

Is leidinggeven in jullie bedrijf ook zo belangrijk? Wil jij je medewerkers inspireren en motiveren?

< Je bent bij 1 van >

Incompany en maatwerk

Zijn er binnen jouw organisatie
meerdere medewerkers met
ongeveer dezelfde leervraag? Een
incompany groepstraining is de
ideale optie.

customer service